لوریم ا

لوریم ایپسوم یک متن نمونه است که در طراحی‌ها قرار می‌گیرد تا به مشتری نشان دهد که چگونه متن‌ها در طراحی قرار می‌گیرند. این متن‌ها می‌توانند برای طراحی‌های چاپی مانند بروشور یا تراکت و یا برای طراحی‌های وب سایت استفاده شوند.

هنگامی که مشتری به طور اولیه با طراحی موافقت می‌کند، این متن از طراحی حذف می‌شود و متن‌های نهایی مورد نیاز طراحی جایگزین آن می‌شوند. برخی معتقدند که قرار دادن متن‌های آزمایشی در طراحی ممکن است باعث شود که بیننده از ارائه نظرات یا انتقادات زیادی در مورد طراحی اصلی منحرف شود.

بر خلاف باور عمومی، لوریم ایپسوم متنی تصادفی نیست، بلکه ریشه‌های آن در ادبیات لاتین کلاسیک از سال‌های پیش از میلاد مسیح دارد. از کتاب «درباره اقیانوس‌های خیر و شر» گرفته شده است.

کاربردهای لوریم ایپسوم

لوریم ایپسوم کاربردهای مختلفی در طراحی دارد. از جمله این کاربردها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • نمایش نحوه قرار گرفتن متن در طراحی
  • ارائه نمونه‌ای از اندازه و نوع قلم
  • نمایش نحوه قرار گرفتن تصاویر در طراحی
  • ارائه نمونه‌ای از حاشیه‌ها و فاصله‌ها
  • ارائه نمونه‌ای از نحوه چیدمان عناصر طراحی

لوریم ایپسوم یک مدل نمونه است که در طراحی‌ها قرار می‌گیرد تا به مشتری نشان دهد که چگونه متن‌ها در طراحی قرار می‌گیرند. این متن‌ها می‌توانند برای طراحی‌های چاپی مانند بروشور یا تراکت و یا برای طراحی‌های وب سایت استفاده شوند.

هنگامی که مشتری به طور اولیه با طراحی موافقت می‌کند، این متن از طراحی حذف می‌شود و متن‌های نهایی مورد نیاز طراحی جایگزین آن می‌شوند. برخی معتقدند که قرار دادن متن‌های آزمایشی در طراحی ممکن است باعث شود که بیننده از ارائه نظرات یا انتقادات زیادی در مورد طراحی اصلی منحرف شود.

یبسوم هو نموذج افتراضی یوضع فی التصامیم لتعرض على العمیل لیتصور طریقه وضع النصوص بالتصامیم سواء کانت تصامیم مطبوعه … بروشور او فلایر على سبیل المثال … او نماذج مواقع انترنت …

وعند موافقه العمیل المبدئیه على التصمیم یتم ازاله هذا النص من التصمیم ویتم وضع النصوص النهائیه المطلوبه للتصمیم ویقول البعض ان وضع النصوص التجریبیه بالتصمیم قد تشغل المشاهد عن وضع الکثیر من الملاحظات او الانتقادات للتصمیم الاساسی.

وخلافاَ للاعتقاد السائد فإن لوریم إیبسوم لیس نصاَ عشوائیاً، بل إن له جذور فی الأدب اللاتینی الکلاسیکی منذ العام قبل المیلاد. من کتاب “حول أقاصی الخیر والشر”

لوریم ایبسوم هو نموذج افتراضی یوضع فی التصامیم لتعرض على العمیل لیتصور طریقه وضع النصوص بالتصامیم سواء کانت تصامیم مطبوعه … بروشور او فلایر على سبیل المثال … او نماذج مواقع انترنت …

وعند موافقه العمیل المبدئیه على التصمیم یتم ازاله هذا النص من التصمیم ویتم وضع النصص النهائیه المطلوبه للتصمیم ویقول البعض ان وضع النصوص التجریبیه بالتصمیم قد تشغل المشاهد عن وضع الکثیر من الملاحظات او الانتقادات للتصمیم الاساسی.

وخلافاَ للاعتقاد السائد فإن لوریم إیبسوم لیس نصاَ عشوائیاً، بل إن له جذور فی الأدب اللاتینی الکلاسیکی منذ العام قبل المیلاد. من کتاب “حول أقاصی الخیر والشر”

دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *